Kraktroter Facebook

Przewodnik po Krakowie

Podziemia Rynku

Trasa ok. 1 godz.

Tajemnice Podziemi Krakowskiego Rynku

W latach 2005 – 2010 po wschodniej stronie Krakowskiego Rynku prowadzono prace remontowe płyty rynku oraz archeologiczne pod jej powierzchnią. Wynikiem prowadzonych badań było otwarcie Muzeum z wystawą „Śladem Europejskiej Tożsamości Krakowa”.
5 lat ciężkiej pracy nie powinny nikogo dziwić bowiem w tych archeologicznych warstwach zapisało się 1000 lat historii tego miejsca. Wystawa prezentuje zabytki ruchome i nieruchome odkryte przez naukowców. Przede wszystkim, znalezione przedmioty pokazują życie codzienne dawnych mieszkańców miasta. Wśród nich na uwagę zasługują
grzebienie, nożyce, pęsety oraz małe amulety. W muzeum znaleźć można również eksponaty w ich naturalnym położeniu: relikty kramów handlowych, osady przedlokacyjnej. Sposób w jaki średniowieczny rynek podnosił się prezentują ziemne profile – „świadki archeologiczne”.

Zwiedzanie rozpoczyna się od strefy handlu. Mapa zawieszona na jednej ze ścian muzeum pokazuje ścisłe związki łączące średniowieczny Kraków z innymi ośrodkami europejskimi a zaprezentowane w gablotkach artefakty pozwalają odkryć tajemnice systemu monetarnego obowiązującego w średniowiecznym mieście.

W dalszej części wystawy zaprezentowano zrekonstruowane drewniane chaty, które pełnią rolę warsztatów rzemieślniczych: złotnika i kowala wraz z narzędziami którymi posługiwali się przy obróbce metali. Za znajdującą się obok szklaną balustradą wypatrzeć można autentyczne relikty osady rozwijającej się na tym terenie w XII i na początku XIII wieku gwałtownie zniszczonej na skutek pożaru, prawdopodobnie wywołanego przez atakujących osadę Tatarów.

Kolejna strefa ma upamiętnić znajdujący się niegdyś w tym miejscu cmentarz chrześcijański. Chowano tu ludzi obojga płaci. Naukowcy odnaleźli 221 pochówków. Na podstawie szkieletów można scharakteryzować wygląd wczesnośredniowiecznych krakowian: prawdopodobnie byli wysocy, dobrze zbudowani i odżywieni. Z badań wynika, że niektóre osoby dożyły aż 70 lat a śmiertelność niemowląt była wysoka.

Ostatnia część wystawy to piwnice Sukiennic. To tutaj została wyeksponowana gablota z dwoma ludzkimi czaskami. Jedna z nich nosi ślady trepanacji wykonanej na mężczyźnie 40 – letim ok XI wieku po tym jak doznał on silnego uderzenia. Operacja wymagająca usunięcia uszkodzonych kości powiodła się, na co wskazują zabliźniające się pooperacyjne rany. Druga z kolei należy do jednego z buntowników szwedzkich, ściętego w Krakowie.

Muzeum w Podziemiach Rynku powstało nie tylko dla turystów ale i z myślą o mieszkańcach Krakowa. Ma zachęcić do bliższego poznania dziejów, kultury i tradycji miasta.

Wstęp płatny dodatkowo Zobacz cennik

  • 1

    Podziemia Rynku